ΒΕΡΕΣ ΣΕ ΧΡΥΣΟ

Βέρες σε λευκό χρύσο.

Δεν βρέθηκαν πεδία.

Βέρες σε λευκό χρύσο.